تست

شما می توانید از طریق این وب سایت با ما در ارتباط باشید.

تست2

http:‎//T.me/Plannerinfo

گروه اطلاع رسانی پلنر

گروه اطلاع رسانی پلنر

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال ( شماره ۲۰)منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۲۰ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال بیت شرز (BitShares)
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت فولادی ناکور
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال (شماره ۱۹)منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۹ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال چِین لینک
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت ژاپنی JFE
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال (شماره ۱۸)منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۸ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال مانا
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی  آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار فولاد، سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت تاتا استیل
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال (شماره ۱۸)منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۸ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال مانا
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی  آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار فولاد، سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت تاتا استیل
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال شماره ۱۷ منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۷ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال زی کَش ZCash
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی  آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار فولاد، سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال (شماره ۱۶) منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال منتشر شد
آنچه در شماره ۱۶ این ژورنال می خوانید:

- تحلیل ارز دیجیتال USD Coin
- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی  آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار فولاد، سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی گروه فولاد دانیلی ایتالیا
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران
- مصاحبه با آقای سزار پاسینی از هلدینگ فرالپی در ایتالیا

Subscribe to