تست

شما می توانید از طریق این وب سایت با ما در ارتباط باشید.

تست2

http:‎//T.me/Plannerinfo

گروه اطلاع رسانی پلنر

گروه اطلاع رسانی پلنر

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۵)  منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۵)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- معرفی ارز دیجیتال بیت کوین
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت سنگ آهن BHP
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۴)  منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۴)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت فولادی Benix Steel
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۳)  منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۳)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- بررسی بازارهای مالی 
- معرفی ارز دیجیتال Flow
- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت فولادی Fangda
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۲)  منتشر شد

 

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۲)  منتشر شد
آنچه در این ژورنال می خوانید:

- بررسی بازارهای مالی 
- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد 
- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو
- بازار حمل دریایی
- معرفی شرکت بین المللی SMS
- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۱) منتشر شد

جدیدترین نسخه فارسی پلنر ساندی ژورنال، (شماره ۲۱) منتشر شد آنچه در این ژورنال می خوانید:

- پیش بینی قیمت بیت کوین در سال جاری

- بررسی بازارهای مالی

- تحلیل و بررسی آخرین تحولات بازار فولاد

- بررسی دقیق بازار سنگ آهن، قراضه و زغال سنگ کک شو - بازار حمل دریایی

- معرفی شرکت فولادی هیوندای

- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۲۱) was released


The latest version of Planner Sunday Journal (No.‎۲۱) was released What you read in this edition:‎ -Crypto predictions after a "Breakthrough"۲۰۲۱ - Review of financial markets - Analysis and review of the latest developments in the steel market - Detailed study of iron ore, scrap and hard cocking coal markets - Shipping market - Introducing Hyundai Steel Company - Analysis of the Iran's domestic steel market

Subscribe to